Kroedwusj zegenen

Op vrijdag 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit is het belangrijkste Mariafeest van het jaar. In Schaesberg wordt dit – zoals elk jaar gebruikelijk – gevierd met een heilige mis aan de Leenderkapel in het kapellerbos. De mis begint die avond om 19.00 uur. Vanaf ongeveer 18.40 uur wordt de rozenkrans gebeden. De avondmis in de Petrus & Paulus-kerk komt die dag te vervallen. De mis aan de kapel wordt muzikaal ondersteund door het parochieel dameskoor.

 

Tijdens de viering van het hoogfeest op 15 augustus wordt aan de kapel ook weer de ‘kroedwusj’ gezegend. Volgens de oude traditie beschermen deze gezegende kruidenbossen tegen allerlei vormen van onheil, waaronder bliksem-inslag. De kroedwusj bestaat uit diverse kruiden en granen die rond het feest van Maria Tenhemelopneming bloeien. De Stichting Leenderkapelletje zorgt ervoor dat er op 15 augustus kruidenboeketten aanwezig zijn, maar wie helemaal zeker wil zijn van een ‘kroedwusj’ doet er goed aan er een van thuis mee te brengen.

 

Nieuwe website

Met de zegening van de kroedwusj is het bedevaartseizoen aan de Leenderkapel overigens nog niet afgesloten. Tot en met 30 augustus is er elke zaterdagmorgen om 8.30 uur een eucharistieviering. Op zaterdag 6 september vindt er ’s avonds een lichtprocessie vanuit Schaesberg naar de kapel plaats. Daarna gaat de kapel weer dicht tot mei volgend jaar. Maar belangstellenden hoeven de Leenderkapel in de wintermaanden niet te missen, want de kapel gaat met haar tijd mee en is ook op internet present.

 

De kapel van Leenhof was al aanwezig op Facebook (www.facebook.com/leenderkapelletje), maar er is nu ook een eigen website voor de kapel. Deze is te vinden op www.leenderkapel.nl of via www.kapelleenhof.nl. Op de website staat het laatste nieuws over de kapel, maar ook een uitgebreide beschrijving van de meer dan 350 jaar oude geschiedenis van de kapel, een overzicht van de bidprentjes die in de loop van de jaren zijn uitgegeven en allerlei andere interessante informatie.

Meer informatie over de traditie van de Kroedwusj >>>

Meer informatie over Maria Tenhemelopneming >>>

Word vriend van de Leenderkapel

 

De instandhouding van de Leenderkapel is alleen mogelijk dankzij de financiële bijdragen van zeer veel Vrienden van de kapel. Vriende worden kan al vanaf vijf euro per jaar. Lees verder >>>