Mariafeesten

De liturgische kalender van de katholieke kerk kent tal van feesten en gedenkdagen ter ere van Maria. 

 

Algemene Mariafeesten

1 januari: Heilige Maria, de Moeder van God (Hoogfeest)

2 februari: Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis)

11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes

25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

13 mei: Heilige Maagd Maria van Fatima

31 mei: Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth (Maria Visitatie)

juni: Onbevlekt Hart van Maria (derde zaterdag na Pinksteren)

16 juli: Heilige Maagd Maria van de Berg Karmel (patrones van de Leenderkapel)

5 augustus: Kerkwijding van de basiliek van Maria de Meerdere in Rome (belangrijkste Mariakerk)

15 augustus: Maria Tenhemelopneming (Hoogfeest)

22 augustus: Heilige Maagd Maria, Koningin

8 september: Maria Geboorte

12 september: De heilige Naam van Maria

15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten

7 oktober: Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans

21 november: Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel

8 december: Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria (Hoogfeest)

12 december: Heilige Maagd Maria van Guadalupe

 

Particuliere Mariafeesten en gedachtenissen in Nederland

mei: Onze Lieve Vrouw Ter Nood (Heiloo, bisdom Haarlem - laatste zaterdag van mei)

7 juli: Heilige Maagd Maria Zoete Moeder van Den Bosch (Bisdom van 's-Hertogenbosch)

10 oktober: Heilige Maagd Maria Sterre der Zee (Bisdom Roermond)

18/20 oktober: Maria ter Weghe, Onze Lieve Vrouw van Haastrecht (Bisdom Rotterdam)

 

Mariafeesten eigen aan religieuze instituten

22 april: Heilige Maagd Maria, Moeder van de Sociëteite van Jezus (Jezuïeten)

26 april: Onze Lieve Vrouw van Goede Raad (Augustijnen en Usrulinen)

3 mei: Heilige Maagd Maria, Koningin van de Apostelen (Montfortanen)

8 mei: Maria, Middelares van Alle Genade (Montfortanen en Congratie van het Heilig Hart van Jezus)

8 mei: Heilige Maagd Maria, Moeder van Genade (Augustijnen)

13 mei: Heilige Maag Maria van Hulp (Augustijnen)

13 mei: Heilige Maagd Maria van het heilig Sacrament (Sacramentijnen)

24 mei: Maria, Hulp der Christenen (Salesian van Don Bosco)

24 mei: Onze Lieve Vrouw van de weg (Jezuïeten)

8 juni: Maria, Zetel der Wijsheid (diverse religieuze instituten)

juni: Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (Missionarissen van het Heilig Hart)

27 juni: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Redemptoristen)

27 juni: Heilige Maagd Maria, Moeder van Barmhartigheid (Oblaten van Maria)

8 juli: Maria, Moeder van de Voorzienigheid (diverse congregaties)

9 juli: Maria, Moeder van Hoop (Passionisten)

10 juli: Maria, Koningin van de Vrede (Paters SSCC/Picbussen)

19 juli: Maria, Moeder van de Goddelijke Genade (Ongeschoeide Karmelieten)

13 augustus: Heilige Maria, Toevlucht van de Zondaars (Montfortanen)

4 september: Heilige Maagd Maria, Moeder van Troost (Augustijnen)

12 september: Naam van de heilige Maagd Maria (Maristen)

11 oktober: Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk (Montfortanen)

15 november: Heilige Maagd Maria Moeder van de Goddelijke Voorzienigheid (Montfortanen)

27 november: Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille (Montfortanen, Lazaristen, Dochters van Liefde, Dochters der Wijsheid)

 

 

 

 

 

 

 

Word vriend van de Leenderkapel

 

De instandhouding van de Leenderkapel is alleen mogelijk dankzij de financiële bijdragen van zeer veel Vrienden van de kapel. Vriende worden kan al vanaf vijf euro per jaar. Lees verder >>>