Inzegening Mariabeeld

 
Het meer dan 200 jaar oude Mariabeeld uit de Leenderkapel in Landgraaf wordt zaterdag 30 mei na een flinke restauratie opnieuw ingezegend. Dit gebeurt tijdens een eucharistieviering in de kapel, bij gelegenheid van de afsluiting van de meimaand-Mariamaand. De viering begint om 18.00 uur.
 
Het eikenhouten Mariabeeld met het Jezuskind op de arm is dit voorjaar door vrijwilligers van de Stichting Leenderkapelletje naar het Restauratie Atelier Limburg in Maastricht gebracht. Daar werden enkele beschadigingen geconstateerd, die door de deskundigen van het atelier zijn verholpen. 
 
Klittenband
Zo werden enkele loszittende delen van het beeld (onder meer het linkerbeen van het Jezuskind) opnieuw vastgezet en kreeg Maria een nieuwe pink. Maria en Jezus dragen bij dit beeld een kroon. Deze bleken bij een eerdere provisorische onderhoudsbeurt met klittenband te zijn vastgezet. Deze zijn nu op de juiste wijze bevestigd. Daarnaast zijn er nog wat kleinere beschadigingen hersteld. 
 
De verflaag hoefde niet gerestaureerd te worden. Wel is nu gebleken dat zich onder de huidige kleuren geen oude verflagen meer bevinden. Die moeten er wel geweest zijn, maar zijn mogelijk bij een eerdere restauratie verwijderd. Het beeld werd onder meer in 1938 en 1979 grondig gerestaureerd.
 
Inzegening
Het huidige Mariabeeld van de Leenderkapel is niet het originele beeld dat bij de bouw in de 17e eeuw door baron Johan Frederik van Schaesberg in de kapel werd geplaatst. Dat beeld is zeer waarschijnlijk in de 18e eeuw verloren gegaan. In 1847 liet kapelaan Römkens van Schaesberg de Leenderkapel opknappen en het huidige Mariabeeld plaatsen. Het beeld wordt gedateerd als 18e eeuws, maar waar het vandaan komt en wie het gemaakt heeft, is niet bekend. Overigens staat het grootste deel van het jaar niet het originele beeld in de kapel, maar een kopie.  
 
Zaterdag 30 mei zal pastoor Freek Jongen van Schaesberg tijdens de sluitingsmis van de meimaand het gerestaureerde beeld opnieuw inzegenen. De viering wordt muzikaal omlijst door mannenkoor De Bronsheimers uit Brunssum. Tot en met eind augustus is elke zaterdagmorgen om 8.30 uur een eucharistieviering aan de Leenderkapel.

Word vriend van de Leenderkapel

 

De instandhouding van de Leenderkapel is alleen mogelijk dankzij de financiële bijdragen van zeer veel Vrienden van de kapel. Vriende worden kan al vanaf vijf euro per jaar. Lees verder >>>