Bisschop Wiertz komt naar Leenhof

De bijna 400 jaar oude Leenderkapel in Landgraaf opent in mei weer haar deuren. Van 1 tot en met 31 mei is er elke dag een heilige mis bij de kapel. In juni, juli en augustus een keer per week op zaterdagmorgen.

 

Bijzondere gasten zijn er ook. De meimaand wordt – traditiegetrouw – geopend door bisschop Frans Wiertz. De bisschop van Roermond voelt zich als oud-kapelaan van Schaesberg persoonlijk zeer verbonden met de kapel van Leenhof en komt daarom elkaar jaar graag om het bedevaartseizoen te openen. De openingsviering is op zondag 1 mei om 17.00 uur.

 

Wendy Kokkelkoren
De muziek tijdens de openingsviering wordt verzorgd door de bekende zangeres Wendy Kokkelkoren. Zij wordt daarbij begeleid door toetsenist Falco Borsboom. In de loop van de meimaand komen nog meer dan tien andere koren en solisten naar de Leenderkapel, onder wie dialectzanger Paul van Loo en saxofonist Hub Ackkermann. Voor de eerste keer zal dit jaar ook het gregoriaans koor Gaudens Gaudebo van zich laten horen. 

 

Priesters 
In de loop van de maand gaan ook andere gastpriesters voor in de eucharistievieringen. Zo komt hulpbisschop Everard de Jong naar Leenhof, evenals vicaris-generaal Hub Schnackers, vicaris Smeets en een groot aantal priesters uit de regio. Mede dankzij hun inzet is het mogelijk om een maand lang elke dag bij de kapel de eucharistie te vieren. 

 

Montfortanen
De sluitingsviering op 31 mei wordt verzorgd door pater Peter Denneman smm. Hij is de provinciaal van de paters montfortanen, die jarenlang aan Leenhof verbonden waren. De montfortanen herdenken dit jaar de 300e sterfdag van hun stichter.

 

Communiekantjes
Buiten de reguliere dagelijkse vieringen in de meimaand, komen ook de communikantjes van diverse scholen uit Landgraaf en Heerlen naar de Leenderkapel. Zij hebben meestal daags hun Eerste Communiefeest een dankviering bij de kapel. Ook komt het steeds vaker voor dat in het seizoen van mei tot en met augustus doopvieringen bij de kapel plaatsvinden. 

 

Vriend van de kapel
De Leenderkapel werd in de 17e eeuw gebouwd door baron Johan Frederik von Schaesberg en zijn echtgenote Ferdinanda van Wachtendonck, die destijds op het vlakbij gelegen Slot Schaesberg woonden. Anno 2016 wordt de instandhouding van de Leenderkapel mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van enkele honderden ‘vrienden van de kapel’. Dit zijn mensen die zich nauw verbonden voelen met de kapel van Leenhof en daarvoor jaarlijks een vrijwillige bijdrage betalen. Vriend van de kapel worden >>>

Word vriend van de Leenderkapel

 

De instandhouding van de Leenderkapel is alleen mogelijk dankzij de financiële bijdragen van zeer veel Vrienden van de kapel. Vriende worden kan al vanaf vijf euro per jaar. Lees verder >>>